Aktualności

Oferta bezpłatnego doradztwa dla NGO.

redaktor, wt., 02/26/2013 - 09:14

Szanowni Państwo!

Wraz z końcem 2012 roku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER zakończyło realizację projektu „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.” W ramach przedsięwzięcia organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu cieszyńskiego otrzymały ofertę bezpłatnego wsparcia m.in. w formie usług doradczych, pomocy technicznej czy rozbudowy sieci współpracy międzysektorowej.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 27 lipca 2012 r. oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków złożonych w dniach 11.07-24.07.2012 r. Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o przyznaniu wsparcia na zakup specjalistycznych usług następującym organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny „SILOE IN NOBIS”
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Cieszynie
3. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych

W związku z możliwością rozdysponowania środków, które pozostały po korekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej niektórych aplikacji złożonych w pierwszym naborze, ogłaszamy nabór uzupełniający w ramach wsparcia zakupu usług dokonywanych przez organizacje pozarządowe. Sfinansowane mogą zostać specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe oraz inne usługi specjalistyczne (nie droższe niż 6100 zł na jedną NGO) niezbędne do dalszego funkcjonowania lub rozwoju organizacji, ubiegającej się o możliwość zakupu usług.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 30 maja 2012 r. oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków złożonych w dniach 23.04-23.05.2012 r. Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o przyznaniu wsparcia na zakup specjalistycznych usług następującym organizacjom pozarządowym:
 

Zapraszamy na konsultacje do Brennej!

redaktor, pon., 05/21/2012 - 13:57

Jutro, tj. 22. maja 2012 r. w budynku Urzędu Gminy w Brennej od godz. 16.00 odbędą się bezpłatne konsultacje z doradcami ds. prawnych oraz fundraisingu.

W ramach wsparcia zakupu usług dokonywanych przez organizacje pozarządowe, sfinansowane mogą zostać specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe oraz inne usługi specjalistyczne (nie droższe niż 6000 zł na jedną organizację) niezbędne do dalszego funkcjonowania lub rozwoju organizacji, ubiegającej się o możliwość zakupu usług. Do rozdysponowania mamy niemałą kwotę, bo aż 60 000 zł!

Podsumowanie warsztatów strategicznych

redaktor, czw., 12/22/2011 - 09:38
Cieszyńskie Centrum Społeczenstwa Obywatelskiego - aktualności

W dniach 8.12 i 20.12.2011 roku odbyły się warsztaty strategiczne w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W warsztatach uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów jak i organizacji pozarządowych. Dyskusje dotyczyły wypracowania formuły Strategii jako ramowych wytycznych dla działań podejmowanych przez organizacje i samorządy. Zapisy dokumentu w założeniach mają stanowić wieloletni program współpracy organizacji pozarządowych i samorządów w powiecie cieszyńskim.

Założenia Strategii wypracowano częściowo podczas warsztatów strategicznych prowadzonych w poszczególnych gminach, podczas których lokalne organizacje charakteryzowały swoje potrzeby, problemy i pomysły dotyczące programu powiatowego. Kolejnym etapem są dwa (stanowiące cykl) warsztaty strategiczne na poziomie powiatu. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli samorządów oraz władz gmin i powiatu, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cieszyńskie Centrum Społeczenstwa Obywatelskiego - aktualności

Spotkania, prowadzone w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego, miały na celu wypracować założenia Powiatowej Strategii Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

INTERaktywni Internet jako narzędzie promocji NGO

redaktor, czw., 10/20/2011 - 08:03
Cieszyńskie Centrum Społeczenstwa Obywatelskiego - aktualności

Już w sobotę, 22 października o godzinie 15.00, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Cieszyn na szkolenia z zakresu promocji.
Mają one na celu poszerzenie umiejętności i wiedzy członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu:

All rights reserved 2011 ccso.org.pl.